จุดจำหน่ายจังหวัดนครราชสีมา

Terminal 21 Nakhon Ratchasima
The Mall Nakhon Ratchasima
Central Plaza Nakhon Ratchasima
Shop Korat