Clubs

วิธีการ Import ROUTE ในนาฬิกา SUUNTO เพื่อ Performance ที่ดีที่สุด

blog

Clubs

 • 30 June 2022
 • 5 shared
 • 2816 view

วิธีลง ROUTE ในนาฬิกา SUUNTO

Import route for Suunto watch

 

อย่างแรกที่ต้องรู้คือการลง ROUTE หรือเส้นทางที่เราจะวิ่ง หรือแข่งในนาฬิกามีประโยชน์อย่างไร??

1. หากเราลง Route ในนาฬิกาจะมีประโยชน์เป็นยอย่างมากในตอนแข่งขันจริง หรือไปยังเส้นทางนั้นจริงๆ เพราะเราจะ

- สามารถรู้ได้ทันทีว่าเราอยู่ ณ จุดไหนของระยะทางทั้งหมด

- เหลือระยะทางอีกเท่าไหร่ เพื่อประเมินแรงและการใช้เวลา

- รู้ความชันที่เราจะต้องเจอ

- นาฬิกาจะคำนวณเวลาที่เราจะถึงจุดหมายได้ ณ ความเร็วที่เราใช้อยู่

2. ในการสร้าง Route ก่อนออกเดินทางจริง ทำให้เราวางแผนการเดินทางได้อย่างแม่นยำ วางแผนจุดที่จะพัก จุดที่จะรับประทานอาหาร หรือจุดที่เราจะเติมเจลเป็นต้น  รู้ความชันระยะทางและสามารถประเมินร่างกายได้ในทันที

 

วิธีการลง Route ในนาฬิกาแบ่งออกเป็นสองแบบตามระบบของมือถือคือ IOS และ ANDROIDดังนี้

 

วิธีสำหรับมือถือระบบ IOS

สามารถทำได้ 2 วิธีการด้วยกัน

วิธีที่ 1

Import rute to suunto watch by IOS

 1. เปิด APP “ SUUNTO ” บนโทรศัพท์
 2. เลือกไปยัง ปุ่ม Map ด้านล่าง (ลำดับที่ 4) แล้วเลือก Import route
 3. เลือก Route ที่ต้องการใช้
 4. กดเปิดใช้ในนาฬิกา หรือ Use in watch
 5. ทำการซิงค์นาฬิกาอีกครั้งจากนั้นเริ่มใช้งานบนนาฬิกาได้ทันที

 

วิธีที่ 2

import route for Suunto watch IOS 2

 1. เปิด APP “ File ” บนโทรศัพท์
 2. กดเข้าไปยังไฟล์ Route ที่ต้องการใช้งาน
 3. กดที่ปุ่มส่งออก ( ปุ่มด้านล่างซ้าย )
 4. กดเปิดใช้ในนาฬิกา หรือ Use in watch
 5. ทำการซิงค์นาฬิกาอีกครั้งจากนั้นเริ่มใช้งานบนนาฬิกาได้ทันที

 

** ทั้งสองวิธีที่กล่าวมาท่านต้องดาวน์โหลด GPX ไฟล์ไว้อยู่แล้วนะครับ โดย GPX ไฟล์สามารถดาวน์โหลดได้จากผู้จัดการแข่งขันงานนั้นๆ หรือ บุคคลที่สร้างไฟล์ GPX ไว้แล้ว

 

วิธีสำหรับมือถือระบบ ANDROID

import route for Suunto watch by android

 1. เปิด APP “ SUUNTO ” บนโทรศัพท์
 2. กดเข้าไปยังปุ่ม Explore แล้วเลือก Import route
 3. เลือก Route ที่ต้องการ จากนั้น Route จะเด้งขึ้นมา ให้เราทำการตั้งชื่อได้เลย
 4. กดเปิดใช้ในนาฬิกา หรือ Add to watch
 5. ทำการซิงค์นาฬิกาอีกครั้งจากนั้นเริ่มใช้งานบนนาฬิกาได้ทันที