Clubs

แสงสีฟ้า อันตรายแค่ไหน?!!

blog

Clubs

  • 21 July 2022
  • 0 shared
  • 1285 view

คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าแสงสีฟ้า มาจาก หน้าจอคอม โทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แล้วทุกคนรู้ไหม ว่าแสงแดดจากธรรมชาติ ก็มีแสงสีฟ้าด้วยนะ

 
เจ้าแสงสีฟ้าเนี่ย มันเก่งม๊ากก มันสามารถทะลุทะลวงผ่านอวัยวะดวงตาเข้าไปได้ถึงจอตาด้านในของเราได้เลย
 
เพราะฉะนั้น เวลาที่ทุกคนจ้องหน้าจอนานๆ จะทำให้ตาพร่ามัว น้ำตาไหล แล้วยิ่งใครที่ต้องอยู่กับจอตลอดทุกวัน แอดบอกเลยว่ามันส่งผลเสียแน่ๆ
 
ทางทีดีทุกคนควรป้องกันไว้ก่อนที่มันจะสายเกินไป เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่เรียกว่าสำคัญที่สุดเลย
เราไม่สามารถหนีแสงสีฟ้าได้ แต่เราสามารถป้องกันได้นะ ด้วยแว่น NOXNOX รุ่น "SLIM" CLASSIC BLUE CUT แว่นที่มีเลนส์ตัดแสงสีฟ้า ช่วยถนอมสายตาของผู้สวมใส่
 
ลงทุนกับแว่นที่ถนอมดวงตา ดีกว่าต้องไปเสียค่ารักษาตาในอนาคตนะทุกคนนนน