ขอแจ้งให้ทราบสำหรับเงื่อนใขการรับประกันสินค้าต่างๆ ดังนี้

1. Suunto ไม่ใช่ World Wide Warrantry แต่เป็น International Limited Warranty
2. สินค้านั้นจะต้องซื้อผ่าน ตัวแทน หรือ ร้านค้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากทาง Suunto ให้เป็น Authorized Dealer หรือ Authorized Distributor
3. สินค้านั้นจะต้องเป็นการซื้อขายในที่ไม่ได้ข้ามอนาเขตของแต่ละพื้นที่เช่น สินค้า UK แต่ซื้อจากร้าน ที่ HK ใบเสร็จของทาง HK ไม่มีผลต่อการ Warranty
4. ต้องใช้ใบเสร็จตัวจริงในการที่จะส่งเข้าศูนย์เพื่อซ่อมเท่านั้น
5. สินค้าต้องลงทะเบียนอย่างถูกต้องบน Website
ถ้าเงื่อนไขข้างต้นไม่ครบทางศูนย์อาจจะดำเนินการโดยมีค่าใช่จ่าย หรือ แนะนำให้ทางลูกค้าส่งซ่อมกับทาง L3 ที่ใกล้ที่สุดคือที่ฮองกง
โดยมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ทางศูนย์ฮงกงระบุไว้คือ 60 USD (เป็นค่าจัดส่งยังไม่รวมค่าอะไหล่และบริการ)
สำหรับเครื่องที่ซื้อจากทางศูนย์ และ ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องในไทยสามารถเช็คได้จาก http://www.suunto.com/dealerlocator
เครื่องที่ซื้อจากทางตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องในประเทศกรณีมีปัญหาสามารถส่งผ่านจุดขายต่างๆของทางบริษัทได้โดย

1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
2. บริการเพิ่มเติม เช่นสาย HR ทางแบนรด์จะไม่มีการรับประกันแบตเตอร์แต่ทางศูนย์ไทยรับประกันให้ 1 ปีส่งเปลี่ยนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเช็คและตรวจสอบระบบกันน้ำก่อนส่งคืน
3. กรณีใบเสร็จหรือใบรับประกันหายทางบริษัทมีประวัติการนำเข้า และ ซื้อขายสินค้าทั้งหมด สามารถตรวจสอบจาก Serial ที่นาฬิกาและให้บริการได้ทันที
4. กรณีสินค้าที่มีปัญหาจากการผลิต ภายใน 30 วันทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนเรือนใหม่ให้ทันที
5. หากการส่งซ่อมตรวจสอบแก้ไขเกิน 3 วันลูกค้าสามารถขอยืมเครื่องทดแทนไปใช้ก่อนได้

6. ระยะเวลาในการรับประกันสินค้าไม่เท่ากันทุกชิ้นโดยแบ่งระยะเวลาดังต่อไปนี้
        1. สายชาร์จ Suunto รับประกัน 1 ปี
        2. สายคาดอก Heart Rate รับประกัน 1 ปี
        3. เซนเซอร์วัด Heart Rate Module รับประกัน 1 ปี
        4. แบตเตอรรี่นาฬิกา Suunto รับประกัน ปี 2
        5. นาฬิกา Suunto รับประกัน 2 ปี
        6. ซอฟแวร์นาฬิกา Suunto รับประกัน 2 ปี
        7. แว่นตา Slastik รับประกัน  1 ปี

7. ข้อยกเว้นในการรับประกันสินค้าโดยมีสาเหตุดังกล่าวต่อไปนี้

  • การเสียหายที่เกิดจาก การใช้งานที่ผิดวิธี ความประมาทเลินเล่อ การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ 
  • การเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆเช่น ตกจากที่สูง, รถทับ, ซึ่งเกิดจากตัวผู้ใช้เอง